Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Rút gọn các biểu thức sau: a) (a^(4/3).(a^(-1/3) + a^(2/3))/(a(1/4).(a^(3/4) + a^(-1/4)

Câu 4:

Rút gọn các biểu thức sau:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Với a là số thực dương ; m, n là các số thực tùy ý ta có: