Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Tích phân ∫cos^2 x. sinx dx

Câu 3:

Lời giải: