Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Giải các phương rình lôgarit: a) log3 (5x+3) = log3 (7x+5)

Câu 3:

Giải các phương rình lôgarit:

Lời giải:

Với điều kiện trên phương trình: (5x + 3) = (7x + 5) tương đương:

Kiến thức áp dụng

Một số cách giải phương trình lôgarit đơn giản:

+ Đưa về cùng cơ số:

f(x) = g(x) ⇔ f(x) = g(x)

+ Đặt ẩn phụ

+ Mũ hóa:

f(x) = b ⇔ f(x) =