Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho hàm số y = x^3 + ax^2 + bx+1 a) Tìm a và b để đồ thị của hàm số

Câu 3:

Cho hàm số y = + + bx+1

a) Tìm a và b để đồ thị của hàm số đi qua hai điểm: A(1;2)và B(-2;-1).

b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số ứng với các giá trị tìm được của a và b.

c) Tính thể tích vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 0, x = 0, x = 1 và đồ thị (C ) xung quanh trục hoành.

Lời giải:

a) Đồ thị hàm số đi qua A(1; 2) và B(-2; -1)

b) Với a = 1; b = -1, hàm số trở thành: y = + – x + 1.

- Tập xác định : D = R.

- Sự biến thiên :

+ Bảng biến thiên :

Kết luận :

Hàm số đồng biến trên (-∞ ; -1) và

Hàm số nghịch biến trên

Hàm số đạt cực đại tại x = -1 ; = 2.

Hàm số đạt cực tiểu tại

- Đồ thị :

c) Thể tích vật cần tính là :