Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Giải các phương trình mũ:a) 3^2x-1 + 362x = 108

Câu 2:

Giải các phương trình mũ:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

Một số phương pháp giải phương trình mũ đơn giản:

+ Đưa về cùng cơ số:

+ Đặt ẩn phụ

+ Lôgarit hóa