Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Tìm thể tích vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2x^2 và y = x^3

Câu 14:

Tìm thể tích vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = và y = xung quanh trục Ox.

Lời giải:

Hoành độ giao điểm hai đường cong là nghiệm của phương trình :

= (2 - x) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 2.

Vậy thể tích cần tính là :