Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi biến số: ∫tan (π/3 -4x) dx

Câu 12:

Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi biến số:

Lời giải: