Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Tính các tích phân sau bằng phương pháp tích phân từng phần: ∫√ x.lnx dx

Câu 11:

Tính các tích phân sau bằng phương pháp tích phân từng phần:

Lời giải: