Sách Giải Bài Tập và SGK

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hình Học 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Học sinh tự đọc Lý thuyết và Ví dụ trong SGK trang 46