Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Mặt cầu tâm I(2; 1; -1) tiếp xúc với mặt phẳng tọa độ (Oyz) có phương trình là:

Câu 9:

Mặt cầu tâm I(2; 1; -1) tiếp xúc với mặt phẳng tọa độ (Oyz) có phương trình là:

A. ++=4

B. ++=1

C. ++=4

D. ++=2

Lời giải:

Nếu mặt cầu tâm I(2; 1; -1) tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) nên có bán kính là khoảng cách từ I đến mp(Oyz) và bằng: 2 nên Phương trình mặt cầu là: ++=4.

Vậy chọn A.