Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Đáy hình chóp là hình vuông diện tích bằng 4. Các mặt bên là nhũng ta giác đều

Câu 9:

Đáy hình chóp là hình vuông diện tích bằng 4. Các mặt bên là nhũng ta giác đều, diện tích toàn phần của hình chóp là:

A. 4+4\(\sqrt{3}\)   B. 8   C. 16   D. 4+4\(\sqrt{2}\)

Lời giải:

Diện tích toàn phần của hình chóp tứ giác đều đã cho là: S = 4.diện tích 1 mặt bên + diện tích đáy.

Trong đó diện tích đáy bằng 4 => Độ dài cạnh đáy bằng 2 và cạnh bên bằng 2

Các mặt bên là các tam giác đều cạnh 2 nên có diện tích là

Vậy S = 4 \(\sqrt{3}\)+4.

Vậy chọn A.