Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Cho khối trụ có bán kính a√3 và chiều cao 2a√3 . Trong các số sau đây, số nào là thể tích của nó?

Câu 8:

Cho khối trụ có bán kính a√3 và chiều cao 2a√3 . Trong các số sau đây, số nào là thể tích của nó?

A. 4 π√2   B. √3   C. 6 π√3   D. 6 π√3

Lời giải:

Thể tích khối trụ là: V=h π=2a√3 π=6 π√3

Chọn C