Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Cho hai điểm A(,, và B(,,. Tìm tọa độ điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số K

Câu 6:

Cho hai điểm A(,,) và B(,,). Tìm tọa độ điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số K (tức =k ; k ≠ 1)

Lời giải:

Giả sử M=(x,y,z) khi đó =(-x,-y,-z) và k MB→=(k(-x);k(-y);k(-z))

Để =k  thì