Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn (O; R). Gọi H là hình gồm các điểm của hình tròn (O; R)

Câu 5:

Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn (O; R). Gọi H là hình gồm các điểm của hình tròn (O; R) nhưng không nằm trong hình vuông. Tính thể tích hình xoay sinh bởi hình H khi quay quanh một đường chéo của hình vuông.

Lời giải:

Gọi V là thể tích hình tròn xoay sinh bởi H khi quay quanh đường chéo AC, (hình vẽ). khi đó V = -

Trong đó là thể tích khối cầu tròn xoay tâm O, bán kính R.

Còn là thể tích khối tròn xoay sinh ra khi tam giác ABC quay quanh AC.

Câu 5: