Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?A.Hình chóp có đáy là tứ giác bất kì có mặt cầu ngoại tiếp.

Câu 4:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A.Hình chóp có đáy là tứ giác bất kì có mặt cầu ngoại tiếp.

B.Hình chóp có đáy là hình thang vuông có mặt cầu ngoại tiếp.

C.Hình chóp có đáy là hình bình hành có mặt cầu ngoại cầu.

D.Hình chóp có đáy là hình thang có mặt cầu ngoại tiếp.

Lời giải:

Hình chóp đáy là hình thang cân có mặt cầu ngoại tiếp. vì đáy có đường tròn ngoại tiếp nên các điểm nằm trên trục đường tròn đều cách các đỉnh ở đáy. Mặt phẳng trung trực của một cạnh bên cắt trục đường tròn tại O thì O là tâm mặt cầu.

Chọn D