Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?

Câu 4:

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?

Lời giải:

Gọi h là độ dài đường cao của lăng trụ và S là diện tích ΔABC.

Ta có: =h.S

Suy ra

Do CC’ // mp(ABB’A’) =. = (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: (A), (C), (D) đẳng thức đúng, B sai.

Chọn B