Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 37: Cho đường thẳng d: x = 0; y = t; z = 2 - t. Phương trình đường vuông góc chung của d và trục Ox là

Câu 37:

Cho đường thẳng d:

Phương trình đường vuông góc chung của d và trục Ox là:

Lời giải:

Chọn D.