Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, M là trung điểm cạnh AB.

Câu 3:

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, M là trung điểm cạnh AB. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai.

A. =

B. =

C. =

D. =/2

Lời giải:

Gọi h là độ dài đường cao của lăng trụ, và S là diện tích tam giác ABC. Ta có:

d(C,(A' B' C' ))=d(M,(A' B' C'))=h

Vậy (A) và (B) và (C) là các đẳng thức đúng.

Chọn D.