Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 29: Cho một hình chóp tứ giác đều H có diện tích đáy bằng 4 và diện tích của một mặt bên bằng $\sqrt{2}$. Thể tích của H là:

Câu 29:

Cho một hình chóp tứ giác đều H có diện tích đáy bằng 4 và diện tích của một mặt bên bằng \(\sqrt{2}\). Thể tích của H là:

Lời giải:

Gọi độ dài cạnh đáy của hình chóp là a.

Do đáy là hình vuông và có diện tích là 4 nên ta có: a2 = 4 ⇒ a = 2.

Gọi O là hình chiếu của S trên (ABCD)

Suy ra, O là tâm của đáy và SO vuông góc với mp (ABCD)

Thể tích của hình chóp đã cho là:

Chọn đáp án C