Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 27: Cho một hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc α. Thể tích của hình chóp đó là:

Câu 27:

Cho một hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc α. Thể tích của hình chóp đó là:

Lời giải:

Chọn B

Xét chóp tam giác đều S.ABC. Gọi H là hình chiếu của S trên (ABC)