Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 25: Một khối tứ diện đều có cạnh a nội tiếp khối nón. Thể tích khối nón là:

Câu 25:

Một khối tứ diện đều có cạnh a nội tiếp khối nón. Thể tích khối nón là:

Lời giải:

Khối nón có đường cao h bằng đường cao của tứ diện hạ từ một đỉnh đến một đối diện h = a √6/3

Bán kính đáy bằng 2/3 đường cao tam giác đều,

Chọn B