Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 21: Cho một hình lập Phương có cạnh a, khi đó thể tích của khối mặt đều mà các đỉnh là trung điểm của các cạnh khối tứ diện d cho là:

Câu 21:

Cho một hình lập Phương có cạnh a, khi đó thể tích của khối mặt đều mà các đỉnh là trung điểm của các cạnh khối tứ diện d cho là:

Lời giải:

Khối 8 mặt đều đỉnh là tam của các mặt của lập phương cạnh a có cạnh là

Chọn D