Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 21: Cho hình chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng a, cạnh bên tạo với mặt đáy góc 60 độ. Diện tích toàn phần của hình nón ngoại tiếp hình chóp là:

Câu 21:

Cho hình chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng a, cạnh bên tạo với mặt đáy góc . Diện tích toàn phần của hình nón ngoại tiếp hình chóp là:

Lời giải:

Chọn A