Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 21: Cho đường thẳng d: x=1+t; y=0; z = -5-t

Câu 21:

Cho đường thẳng

Phương trình đường thẳng vuông góc chung của d và d’ là:

Lời giải:

Đường vuông góc chung của

là đường thẳng

Vậy chọn D.