Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 20: Cho hình chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng a và góc ở đỉnh bằng . Cắt hình Một khối cầu có thể tích của khối nón thì có bán kính bằng 60 độ.

Câu 20:

Cho hình chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng a và góc ở đỉnh bằng . Cắt hình nón bằng mặt phẳng (α) đi qua đỉnh sao cho góc giữa (α) và mặt đáy hình nón bằng . Khi đó diện tích thiết diện là:

Lời giải:

Chọn A