Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Trong số các hình hộp nội tiếp một mặt cầu bán kính R thì: A.Hình hộp có đáy là hình vuông có thể tích lớn nhất.

Câu 2:

Trong số các hình hộp nội tiếp một mặt cầu bán kính R thì:

A.Hình hộp có đáy là hình vuông có thể tích lớn nhất.

B.Hình lập Phương có thể tích lớn nhất.

C.Hình hộp có các kích thước tạo thành cấp số cộng sai khác 0 có thể tích lớn nhất.

D.Hình hộp có kích thước tạo thành cấp số nhân cộng bội khác 1 có thể tích lớn nhất.

Lời giải:

Gọi các cạnh của hình hộp chữ nhật là a, b, c

Khi đó V = abc lớn nhát khi và chỉ khí a = b = c.

Vậy hình đó là hình lập phương. Chọn B