Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Trong hệ tọa độ (0,i→,j→,k→) cho véctơ tùy ý khác 0→. Chứng minh rằng: (u→ ,i→)+(u→,j→ )+(u→,k→ )=1

Câu 2:

Trong hệ tọa độ (0,i→,j→,k→) cho véctơ tùy ý khác 0→. Chứng minh rằng: (u→ ,i→)+(u→,j→ )+(u→,k→ )=1 .

Lời giải:

Giả sử u→=(a,b,c)

Ta có: