Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Gọi H lăng trụ đều ABCDEF.A’B’C’D’E’F’. Xét các mặt phẳng

Câu 2:

Gọi H lăng trụ đều ABCDEF.A’B’C’D’E’F’. Xét các mặt phẳng: mp(AA’D), mp(ACA’) mặt phẳng trung trực của DD’, mp(ABB’), mặt phẳng trung trực của AB. Trong các mặt phẳng đó có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng của H?

A.1   B. 2   C. 3   D.4

Lời giải:

Dựa vào tính chất của lăng trụ lục giác đều thì các mặt phẳng: (AA’D); mặt phẳng trung trực của DD’; mặt phẳng trung trực của AB là mặt phẳng đối xứng của H.

Chọn C.