Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M(2; 0; 1) trên đường thẳng:

Câu 19:

Tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M(2; 0; 1) trên đường thẳng:

A.(1; 0; 2)   

B (2; 2; 3)   

C(0; -2; 1)   

D. (-1; 4; 0)

Lời giải:

Hình chiếu vuông góc của điểm M(2; 0; 1) trên đường thẳng

giao điểm của mặt phẳng (α) đi qua M và (α)⊥Δ.

Mp(α) có phương trình: x+2y+z-3=0

Phương trình tham số của đường thẳng ∆ là:

Từ đó ta tìm được giao điểm của Δ với α là

⇒ H(1; 0; 2).

Vậy chọn A.