Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Đáy của một hình hộp đứng là hình thoi cạnh a, góc nhọn 〖60〗^0. Đường chéo lớn của đáy bằng đường chéo nhỏ của hình hộp. Khi đó thể tích của hình hộp là:

Câu 18:

Đáy của một hình hộp đứng là hình thoi cạnh a, góc nhọn 〖60〗^0. Đường chéo lớn của đáy bằng đường chéo nhỏ của hình hộp. Khi đó thể tích của hình hộp là:

Lời giải:

Gọi O là giao điểm của AC và BD.

* Tam giác ABD là tam giác cân có 1 góc bằng 60º nên tam giác này đều

Xét tam giác BDD’ có:

Chọn D