Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Đáy của một hình hộp đứng là hình thoi cạnh a, góc nhọn 60 độ. Đường chéo lớn của đáy bằng đường chéo nhỏ của hình hộp. Khi đó thể tích của hình hộp là:

Câu 18:

Đáy của một hình hộp đứng là hình thoi cạnh a, góc nhọn 60º. Đường chéo lớn của đáy bằng đường chéo nhỏ của hình hộp. Khi đó thể tích của hình hộp là:

Lời giải:

Gọi O là giao điểm của AC và BD.

* Tam giác ABD là tam giác cân có 1 góc bằng 60º nên tam giác này đều

Xét tam giác BDD’ có:

Chọn D