Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Một khối lăng trụ tam giác có các cạnh đáy bằng 13 cam, 14 cm, 15 cm cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc 30 độ và có chiều dài là 8 cm. Khi đó thẻ tích của khối lăng trụ là:

Câu 17:

Một khối lăng trụ tam giác có các cạnh đáy bằng 13 cam, 14 cm, 15 cm cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc 300 và có chiều dài là 8 cm. Khi đó thẻ tích của khối lăng trụ là:

A. 340   B. 336   C. 274 \(\sqrt{3}\)   D. 124 \(\sqrt{3}\)

Lời giải:

Chọn B