Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Một khối trụ bán kính đáy a$\sqrt{3}$, chiều cao 2a$\sqrt{3}$. Thể tích của khối cầu ngoại tiếp khối trụ là:

Câu 16:

Một khối trụ bán kính đáy a\(\sqrt{3}\), chiều cao 2a\(\sqrt{3\). Thể tích của khối cầu ngoại tiếp khối trụ là:

Lời giải:

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp

Chọn A