Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Cho hình nón bán kính đáy bằng a, một dây cung thay đổi của đường tròn đáy có độ dài không đổi bằng a. Tập hơp trung điểm I của dây cung là:

Câu 14:

Cho hình nón bán kính đáy bằng a, một dây cung thay đổi của đường tròn đáy có độ dài không đổi bằng a. Tập hơp trung điểm I của dây cung là:

A. Mặt nón cố định   B. Mặt phẳng cố định

C. Mặt trụ cố định   D. Đường tròn cố định.

Lời giải:

Gọi dây cung AB = a, I là trung điểm của AB. Do dây cung có độ dài bằng a. Không đổi nên nó chuyển động trên đường tròn đáy thì trung điểm I cũng chạy trên đường tròn có bán kính a\(\sqrt{3}\)/2.

Chọn D