Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a. diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay sinh bởi đường chéo AC’ khi quay quanh trục AA’ bằng.

Câu 13:

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a. diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay sinh bởi đường chéo AC’ khi quay quanh trục AA’ bằng.

A. π√6   B. π√3   C. π√2   D. π√5

Lời giải:

AC’ là đường sinh và AC’ = a√3, bán kính đáy A’C’ =a√2

Diện tích xung quanh =πRl=πa√2.a√3=π√6.

Chọn A