Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a. diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay sinh bởi đường chéo AC’ khi quay quanh trục AA’ bằng.

Câu 13:

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a. diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay sinh bởi đường chéo AC’ khi quay quanh trục AA’ bằng.

A. πa2\(\sqrt{6}\)   B. πa2\(\sqrt{3}\)   C. πa2\(\sqrt{2}\)   D. πa2\(\sqrt{5}\)

Lời giải:

AC’ là đường sinh và AC’ = a\(\sqrt{3}\), bán kính đáy A’C’ =a\(\sqrt{2}\)

Diện tích xung quanh Sxq=πRl=πa\(\sqrt{2}\).a√3=πa2\(\sqrt{6}\)

Chọn A