Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Trong mặt phẳng (P) cho góc xOy. Một mặt phẳng (Q) thay đổi và vuông góc với đường phân giác trong của xOy, cắt Ox, Oy tại A, B.

Câu 12:

Trong mặt phẳng (P) cho góc xOy. Một mặt phẳng (Q) thay đổi và vuông góc với đường phân giác trong của xOy, cắt Ox, Oy tại A, B. Trong (Q) lấy điểm M sao cho góc AMB=. Khi ấy, điểm M luôn thuộc:

A. đường tròn   B. mặt trụ

C. mặt nón   D. mặt cầu

Lời giải:

Gọi Oz là tia phân giác của góc xOy, I là trung điểm AB và

Suy ra ΔMOI=ΔBOI.

Vậy M thuộc mặt nón H trục H trục Oz, đỉnh O góc đỉnh α.

Chọn C