Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Một hình nón có đường sinh bằng l và bằng đường kính đáy. Trong các số sau đây, só nào là bán kính cầu nội tiếp hình nón?

Câu 10:

Một hình nón có đường sinh bằng l và bằng đường kính đáy. Trong các số sau đây, só nào là bán kính cầu nội tiếp hình nón?

Lời giải:

Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón chính là bằng bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đều cạnh l, ta tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác cạnh l:

Vậy chọn B.