Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Khối 8 mặt đều thuộc loại:A. {3; 3} B. {4; 3}   C. {5, 3}   D. {3, -4}

Câu 10:

Khối 8 mặt đều thuộc loại:

A. {3; 3}   B. {4; 3}   C. {5, 3}   D. {3, -4}

Lời giải:

Khối 8 mặt đều có mỗi mặt là tam giác đều, mỗi đỉnh là đỉnh chung của 4 cạnh nên là đa diện đều loại {3, 4}

Chọn D