Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Cho ba điểm A(1; 1; 3); B(-1; 3; 2) và C(-1; 2; 3). Mặt phẳng (ABC) có Phương trình là:

Câu 10:

Cho ba điểm A(1; 1; 3); B(-1; 3; 2) và C(-1; 2; 3). Mặt phẳng (ABC) có Phương trình là:

A. x+2y+2z-3=0   B. x-2y+3z-3=0

C. x+2y+2z-9=0   D. +2y+2z+9=0

Lời giải:

Mặt phẳng (ABC) là mặt phẳng đi qua A(1; 1; 3) và nhận vectơ [AB→,AC→ ] làm vectơ pháp tuyến. Ta có AB→(-2;2; -1);AC→(-2;1;0); [AB→,AC→]=(1;2;2) nên mp(ABC) có Phương trình là: 1.(x-1) + 2( y -1) +2( z- 3) = x+2y+2z-9=0.

Vậy chọn C.