Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A.Mọi hình hộp có mặt cầu ngoại tiếp.

Câu 1:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A.Mọi hình hộp có mặt cầu ngoại tiếp.

B.Mọi hình hộp đứng có mặt cầu ngoại tiếp

C.Mọi hình hộp có một mặt bên vuông góc với đáy đều có mặt cầu ngoại tiếp.

D.Mọi hình hộp chữ nhật có mặt cầu ngoại tiếp.

Lời giải:

Vì hình hộp chữ nhật có hai đáy nội tiếp đường tròn nên có mặt cầu ngoại tiếp. Chọn D