Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 97: Xét Phương trình: x^3 + 3x^2 = m. A) Với m = 5 , Phương trình đã cho có 3 nghiệm. B) Với m = -1, Phương trình đã cho có 2 nghiệm.

Câu 97:

Xét Phương trình: +=m

A) Với m = 5 , Phương trình đã cho có 3 nghiệm.

B) Với m = -1, Phương trình đã cho có 2 nghiệm.

C) Với m = 4, Phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt.

D) Với m = 2 phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt.

Lời giải:

Cách 1:

Pt: +=2 có 3 nghiệm phân biệt.

Cách 2:

Minh họa đồ thị: =0;=4. từ đó ta thấy ường thẳng y=2 cắt đồ thị tại 3 điểm.

Kết luận:

Chọn D.