Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 94: Giải các phương trình: a) log3(log0,25(x) - 3log0,25(x)+5) = 2

Câu 94:

Giải các phương trình

Lời giải:

Với điều kiện trên phương trình trên tương đương:

b) (4.-6)-⁡(-6)=1

Phương trình tương đương với

Với điều kiện trên phương trình tương đương với:

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {13}

d) ĐKXĐ: x > 2. Khi đó phương trình đã cho tương đương:

Vậy phương trình có nghiệm x = 3.