Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 92: Các loài cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ nhận được một lượng nhỏ cacbon 14

Câu 92:

Các loài cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ nhận được một lượng nhỏ cacbon 14( một đồng vị của cacbon). Khi bộ phận của một cái cây nào đó bị chết thì hiện tượng quang hợp cũng ngưng và nó sẽ không nhận thêm cacbon 14 nữa. lượng cacbon 14 của bộ phận đó sẽ phân hủy một cách chậm chạp, chuyển hóa thành nitrogen 14. Biết rằng nếu gọi P(t) là số phần trăm các bon 14 còn lại trong một bộ phận của một cây xanh sinh trưởng từ t năm trước P(t) được tính theo công thức P(t)=100. (%). Phân tích một mẫu gỗ từ một công trình kiến trúc cổ, người ta thấy lượng cacbon 14 còn lại trong mẫu gỗ đó là 65%. Hãy xác định niên đại của công trình kiến trúc đó.

Lời giải: