Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 88: Gọi c là cạnh huyền, a và b là hai cạnh vuông của một tam giác vuông. Chứng minh rằng: log^(b+c)a + log^(c-b)a = 2log^(b+c)a.

Câu 88:

Gọi c là cạnh huyền, a và b là hai cạnh vuông của một tam giác vuông. Chứng minh rằng: ⁡a+⁡a=2 ⁡a.⁡a

Lời giải: