Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 87: Chứng minh rằng: ⁡log^2(3) > log^3(4)

Câu 87:

Chứng minh rằng: ⁡3 > ⁡4

Lời giải:

Ta có: ⁡3>0;⁡4>0. Bất Phương trình 3 > 4 tương dương với:

Mặt khác:

Từ (1) và (2) => điều phải chứng minh.