Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 73: Giải hệ phương trình: a) $\left\{\begin{array}{l}3^{-x} \cdot 2^{y}=1152 \\ \log _{\sqrt{5}}(x+y)=2\end{array}\right.$

Câu 73:

Giải hệ phương trình:

Lời giải:

a)

b)