Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 70: Người ta định làm một cái hộp kim loại hình trụ có thể tích V cho trước. Tìm bán kính đáy r và chiều cao h của hình trụ sao cho ít tốn kim loại nhất

Câu 70:

Người ta định làm một cái hộp kim loại hình trụ có thể tích V cho trước. Tìm bán kính đáy r và chiều cao h của hình trụ sao cho tốn ít nguyên liệu nhất.

Lời giải:

Để làm một cái hộp kim loại hình trụ ít tốn kim loại nhất thì diện tích toàn phần của hình trụ bé nhất.

Ta có: