Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 70: Giải các phương trình sau: a) 3^(4x) = 4^(3x)

Câu 70:

Giải các phương trình sau:

a) =

b) =81x

d) .=

Lời giải:

a) Lấy loga cơ số 3 hai vế, phương trình đã cho tương đương với phương trình:

b) =81x.Điều kiện x > 0 lấy logarit hai vế ta được.

Điều kiện x > 0 lấy logarit cơ số 3 hai vế ta được.

2-⁡x=4+⁡x <=> ⁡x=-1 <=> x=

Kết hợp điều kiện, vậy nghiệm của phương trình là: x = 2; x= - (1+ 2).

d) .=. Điều kiện 0 < x ≠ 1

Logarit hóa 2 vế theo cơ số x ta được:

Kết hợp với điều kiện, vậy nghiệm phương trình đã cho là: x= ; x=√5