Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Xét chiều biến thiên của hàm số sau: a) (1/3)(x^3) - 2(x^2) + 4x - 5

Câu 6:

Xét chiều biến thiên của hàm số sau:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao

Trả lời:

a) Hàm số đã cho xác định trên R.

Đạo hàm: y'=x^2-4x+4=(x-2)^2≥0,∀x

Và y'=0 chỉ tại x = 2

Vậy hàm số đồng biến trên R.

b) Hàm số đã cho xác định trên R.

y'=-4x^2+12x-9=-(2x-3)^2≤0,∀x ∈R;y'=0 chỉ tại x=3/2

Vậy hàm số nghịch biến trên R.

c) Hàm số đã cho xác định trên D = R \ {5}

Đạo hàm

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao

Nên hàm số đồng biến trên khoảng (-∞;5)và (5; +∞)

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng caoTập xác định : D= [0; 2]

Hàm số đã cho liên tục trên đoạn [0; 2]

Đạo hàm Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao

y’=0 ⇔ x=1

Bảng biến thiên:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao

Vậy hàm số đồng biến trên [0; 1] và nghịch biến trên [1; 2] (có thể nói hàm số đồng biến trên (0; 1) nghịch biến trên (1; 2))

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng caovì (x2-2x+3 = (x-1)2+2 > 0 ∀x ∈R)

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao

Bảng biến thiên

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao

Hàm số nghịch biến trên (-∞;1), đồng biến trên (1; +∞)

f) Hàm số xác định trên D = R \ {-1}

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao∀x ∈D nên hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng (-∞; -1)và (-1; +∞)