Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Chứng minh: a) Phần thực của số phức z bằng 1/2(z+z-), phần ảo của số phức z bằng (z-z-)/(2i)

Câu 6:

Chứng minh:

a) Phần thực của số phức z bằng , phần ảo của số phức z bằng

b) Số phức z là phần ảo khi và chỉ khi

c) Với mọi số phức z, z’ ta có

Lời giải:

a) Giả sử z=a+bi ta có z−=a-bi, nên

b) Giả sử z=a+bi

Theo bài ra z=-z− <=> a+bi=-(a-bi) <=> a=-a <=> a = 0

Vậy z = bi là một số ảo.

c) Giả sử z=a+bi,z'=a'+b'i. Ta có:s